TUYỂN DỤNG

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh của Ngọc Phương Nguyên, là yếu tố quan trọng giúp gắn kết các thành viên và thúc đẩy mỗi cá nhân nỗ lực đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Văn hóa tại Ngọc Phương Nguyên xoay quanh giá trị cốt lõi:

“TRUNG THỰC – ĐAM MÊ – HIỆU QUẢ
TIÊN PHONG – BỀN VỮNG – CHIA SẺ
GIẢI PHÁP TỐI ƯU – GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC”

Chúng tôi tin rằng văn hóa tại Ngọc Phương Nguyên sẽ giúp mọi thành viên trong Công ty phát huy toàn diện năng lực bản thân và lòng nhiệt huyết trong công việc.

Môi trường làm việc

Ngọc Phương Nguyên luôn mong muốn tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng rất cởi mở thân thiện. Thúc đẩy sự hợp tác và học hỏi giữa các nhân viên, từ đó giúp mỗi cá nhân phát huy được năng lực của bản thân.

Chính sách nhân sự

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Ngọc Phương Nguyên đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện.

Mọi nhân viên tại công ty ngoài những chế độ lương thưởng, đều có những chính sách ưu đãi đặc biệt tùy theo năng lực và sự đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Chính sác đào tạo nhân sự luôn được coi trọng. Nhân viên sẽ được tiếp cận những khóa học, đầu sách giúp nâng cao năng lực chuyên môn để hỗ trợ cho công việc.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG