máy đánh bóng kim loại

MÁY ĐÁNH BÓNG CNC

Máy đánh bóng CNC

 MÁY ĐÁNH BÓNG ỐNG – HỘP ADV

 MÁY ĐÁNH BÓNG/MÀI BAVIA SAU CẮT ADV

Máy đánh bóng/mài bavia sau cắt ADV
Đai mài và chổi lăn

Đai mài và chổi lăn

Đai mài và bàn chải đĩa

Đai mài và bàn chải đĩa

Đai mài và bàn chải quay

Đai mài và bàn chải quay

Bánh xe đánh bóng

Bánh xe đánh bóng

 MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PP QUAY

NEW 2021
NEW 2021

MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY

Máy đánh bóng đĩa ly tâm tự động ADV-818

NEW 2021

MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY

Máy đánh bóng lồng quay ADV-816

MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY

Máy đánh bóng quay ly tâm dạng đĩa ADV-815A

MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY

Máy đánh bóng quay ly tâm dạng đĩa ADV-815

MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY

Máy đánh bóng quay ly tâm 4 thùng ADV-814A

MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY

Máy đánh bóng quay ly tâm 4 thùng ADV-814

MÁY ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY

Máy đánh bóng quay phôi ADV-812

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

0913.12.40.96
MR. Thành

0913.12.29.02
MR. Bình

0942.76.29.88
MR. Tuấn

0919.74.29.06
MR. đông

0981.11.97.92
MR. Huy

0944.77.09.66
MR. quyết

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

0913.12.40.96
MR. Thành

0913.12.29.02
MR. Bình

0942.76.29.88
MR. Tuấn

0919.74.29.06
MR. đông

0981.11.97.92
MR. Huy

0944.77.09.66
MR. quyết

0916.13.54.78
MR. Nguyên

0949.39.47.25
MR. nam